TAXI

Drinken en rijden, het gaat niet samen. Gaat u een avondje stappen en is er niemand bereid om bob te zijn? Maak dan gebruik van onze taxidiensten! Met onze taxi voorzien wij u in vervoer naar en/of van restaurants, discotheken, feestjes, en allerhande andere evenementen.

Ook indien het openbaar vervoer geen directe of moeilijke verbindingen biedt, zorgen wij ervoor dat u alsnog op uw bestemming geraakt. Denk aan verbindingen tussen belangrijke mobiliteitshubs, zoals stations, stedelijke centra, ziekenhuizen,... Hiermee proberen we met onze dienstverlening zoveel mogelijk aan te sluiten bij de nieuwe mobiliteitsvisie 'basisbereikbaarheid' van de Vlaamse overheid.

Onze taxi's zijn voorzien van de nodige vergunningen met geregistreerde taximeter. U betaalt een prijs per kilometer met bijkomende instapkost. Na uitvoering van de rit ontvangt u een kwitantie met het te betalen bedrag. Bijkomende info vindt u terug onder het tabblad "TAXI".

Voor meer info kunt u ons steeds bereiken via mail of via de vaste lijn + 32 (0)51 57 08 84